benböj eller knäböj som övningen också kallas

Benböj / knäböj

Börja i stående grundposition med fötterna höftbrett isär, lätt böjda knän, spända magmuskler, fram med bröstet. Placera tårna så att de pekar åt exakt samma håll som knäna när du böjer benen (rakt fram eller någon centimeter utåtroterade). Spänn magmusklerna för magstöd genom hela övningen. Sitt ned bakåt, precis som när du sätter dig ned på en stol. Bromsa med ben- och rumpmuskler när du sitter bak. Tryck ifrån med rumpmusklerna explosivt för att komma upp till stående igen.

Alternativ: Vänd halvvägs i början – vid 45 grader i knälederna. Testa sedan att gå djupare ned en eller ett par gånger per träningspass genom att placera händerna på knäna som stöd och skjuta ifrån, alternativt sitt ned mot ett stöd. Allt eftersom du tränar kommer du att bli starkare och kunna gå djupare ned. Målet är att vända övningen vid 90 graders vinkel i knälederna. Därefter kan du utmana dig själv med övningen ”sumobenböj” – där du går djupare.

Fler övningar att träna med kroppsvikt >>