Allmänna villkor

Genom att anmäla dig till PT-online 4-20 veckor eller ”4 veckors träningsutmaning med tema” accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor.

 1. Företaget som erbjuder tjänsterna

  Tjänsterna PT-online 4-20 veckor och ”4 veckors träningsutmaning med tema” erbjuds av företaget AB Caroline Nilsson, med organisationsnummer 556860-0943, via personligträningonline.se (nedan kallad ”tjänsterna”).

 2. Vad ingår?

  Omfattningen av respektive tjänst framgår av beskrivningen på tjänstens info- och bokningssida här på webbplatsen personligträningonline.se.

 3. Tillgång till bokad tjänst?

  Genom att boka och betala så får du på ditt startdatum tillgång till köpt tjänst. Inloggningsuppgifterna gäller under din bokade period och efterföljande tre månader.

 4. Åldersgräns

  Du måste vara över 18 år för att träna PT-online, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar kan du anmäla dig om du har fyllt 16 år.

 5. Anmälan och nyttjande tjänsterna

  Du anmäler dig enligt instruktionerna på respektive tjänsts info- och bokningssida samt betalar in fakturan i god tid i förväg.

  Din sida är personlig och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan person. Om du misstänker att någon kan ha fått tag på ditt användarnamn och lösenord är det viktigt att du hör av dig till AB Caroline Nilsson så snart som möjligt.

  Träningsprogram eller annat innehåll på webbplatsen får inte delas med andra.

 6. Ansvar

  AB Caroline Nilsson kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. Däremot kan du hållas ansvarig för förlust eller skada som eventuellt åsamkas AB Caroline Nilsson om någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter.

 7. Medicinskt ansvar och friskrivning

  AB Caroline Nilsson har inga läkarkunskaper, därför ges inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på om eller när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom.

  Läkares, naprapaters, kiropraktorers, sjukgymnasters eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand.

  AB Caroline Nilsson ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador.

 8. Hälsotillstånd

  Tjänsterna är för dig som är i princip skadefri. Dock går det bra att anmäla dig om du har lättare åkommor som beror på otränad kropp och som sannolikt kommer att bli bättre med träning.

  Tjänsterna är inte för dig som har ätstörningar eller sjukdomar som anorexi, bulimi eller ortorexi.

  Om du är gravid så ansvarar du själv för att upplysa AB Caroline Nilsson om detta, det är viktigt att gravidanpassa träningen i god tid. Rådgör alltid med läkare vid osäkerhet kring träning och graviditet.

  Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar en läkare, naprapat, kiropraktor, sjukgymnast, dietist eller annan specialist så ansvarar du själv för att tillsammans med denna specialist – gå igenom och diskutera ditt upplägg som du får via personligträningonline.se.

  Du ansvarar för att lämna sanna uppgifter om dig själv, till exempel ålder och hälsotillstånd.

 9. Garanti och resultat

  Kostråden via PT-online 4-20 veckor och träningen som rekommenderas i tjänsterna är metoder som är vetenskapligt förankrade i forskning. AB Caroline Nilsson lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar, även om Caroline lovar att göra sitt allra bästa för att det ska bli resultat.

  För att du ska nå dina mål är det viktigt att genomföra planen fullt ut – gör du det så blir det sannolikt resultat. Det är enbart du som kan se till att träningen blir av och bara du kan styra över vad och hur du äter. (Caroline ger dig ”verktygen”, du själv behöver vara den som ”använder verktygen” för att uppnå resultat.)

  Observera att det inte räcker med att boka några veckor för att få resultat. Du själv behöver lägga både tid och engagemang. Du själv behöver följa instruktionerna och genomföra träningsprogrammen flera gånger i veckan samt avsätta tid för att planera, träna med mera.

 10. Avtalsperiod och rapportering

  Boka inte längre period än du tror att du kan genomföra. Du väljer själv längd på period och betalar i förskott. Sedan ansvarar du själv för att nyttja perioden.

  Det är viktigt att du rapporterar regelbundet (minst en gång i veckan).

  För PT-online 4-20 veckor ingår även kostrådgivning, om du vill ha feedback på din kost så ska du rapportera kosten dagligen under en överenskommen period.

  Tiden i din period rullar på från det överenskomna startdatumet, oavsett om du nyttjar träningsprogram med mera, eller inte. Inga pengar återbetalas.

 11. Paus i avtalsperioden

  Du kan pausa perioden i max 7 dagar om du exempelvis blir förkyld. Det är viktigt att du meddelar i förväg, på en gång när du känner dig krasslig.

  För längre paus än 7 dagar krävs läkarintyg som du mejlar in på eget initiativ.

  För att du ska kunna pausa perioden så ska du alltså höra av dig i förväg (inte i efterhand).

  Vid paus så förlängs avtalsperioden med antalet pausade dagar i direkt anslutning till avtalsperioden.

  Om längre paus i samband med läkarintyg så är det inte säkert att perioden kan förlängas i direkt anslutning till avtalsperioden. Caroline försöker dock alltid att planera in perioden för att tillgodose dina önskemål, men ibland kan det vara fullbokat. Inga pengar återbetalas.

 12. Ångerrätt

  Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar från att du anmälde dig via mejl. Rätten att ångra din anmälan eller köp gäller enbart om inte tjänsten börjat användas eller Caroline har gjort dina program.

  Meddelande om utövande av ångerrätten ska skickas via mejl så snart som möjligt. Eventuell inbetalning betalas tillbaka inom 30 dagar.

 13. Användning av tjänsterna

  Tjänsterna får endast användas för privat bruk. Du får inte använda din sida eller tjänsterna som erbjuds via personligträningonline.se och AB Caroline Nilsson på ett sätt som innebär att AB Caroline Nilsson eller annan drabbas av skada eller olägenhet.

  Du får inte bryta mot upphovsrätt eller andra lagar.

  Genom att anmäla dig förbinder du dig till att följa regler och lagar.

 14. Immateriella rättigheter

  Allt innehåll på personligträningonline.se omfattas av upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till personligträningonline.se och AB Caroline Nilsson innehas av AB Caroline Nilsson.

  Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av personligträningonline.se eller AB Caroline Nilsson.

  Observera att det alltid är olagligt att kopiera texter, det gäller exempelvis texten på denna sida, alla övningsbeskrivningar, beskrivningen av tjänsterna, alla bilder med mera.

 15. Avtalsbrott

  AB Caroline Nilsson har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott – om du alltså bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller AB Caroline Nilsson har skäl att anta att så är fallet.

  Till exempel om du låter andra få tillgång till informationen på din sida eller sprider träningsprogram eller träningsschema vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller liknande.

  Det är helt okej att vid enstaka tillfällen ta med en eller flera kompisar när du tränar dina träningsprogram men alltså inte tillåtet att sprida träningsprogram, recept eller annat innehåll vidare via utskrifter, mejl, sociala medier eller liknande.

  Det är också helt okej att blogga om eller skriva i sociala medier att du tränar med PT-online med Caroline, men alltså inte lägga ut exakta träningsprogram eller annat innehåll som Caroline har skapat.
  Exempel: Det är tillåtet att skriva ”idag har jag tränat benträning utifrån träningsprogram som min PT-online Caroline har gjort och jag har träningsvärk” eller liknande.

 16. Ändringar

  AB Caroline Nilsson äger rätt att när som helst ändra innehållet på sajten utan att meddela eller inhämta godkännande.

 17. Personuppgifter och GDPR

  Personuppgifterna hanteras i enlighet med GDPR. De säljs eller sprids inte till tredje part.

  De personuppgifter AB Caroline Nilsson behöver är för- och efternamn samt mejladress, för att kunna tillhandahålla köpt tjänst.

  Om du byter mejladress så ansvarar du själv för att meddela AB Caroline Nilsson om detta så att du inte missar viktig information. Om du förväntar dig mejl, håll koll även på skräpkorgen, ibland kan e-post hamna där. (Hör av dig direkt om du tror att du borde ha fått ett mejl, eller på annat sätt känner att du kanske saknar information.)

 18. Integritet

  Den enda som vet ditt fullständiga namn är Caroline och allt du skriver och berättar för Caroline stannar hos henne.

 19. Cookies

  Cookies används för att tillhandahålla olika funktioner, exempelvis inloggningsmöjlighet. Tredjepartscookies används för till exempel statistik.

  Cookies innehåller inte identifierbar information utan endast information om till exempel vilken webbläsare du använder.

  Du kan välja om du vill ge samtycke till cookies eller inte. Det gör du genom att välja inställning i rutan som visas längst ned på skärmen.

 20. Lagval och tvist

  Eventuell tvist hänförlig till villkoren eller användningen av tjänsterna ska avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.

Mer info, prislista och bokning PT-online:
PT-online 4, 8, 12, 16, 20 veckor >>

Mer info, prislista och bokning ”4 veckors”:
4 veckor kondition & styrka med kroppsvikt >>
4 veckor tabataträning >>
4 veckor träningsboll/pilatesboll >>

© Caroline Nilsson (Kopiera inte mina texter! Det är olagligt.)