Allmänna villkor, köp- och betalningsvillkor

Genom att anmäla dig till PT-online accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor.

 1. PT-online via personligträningonline.se

  PT-online med Caroline är tjänster som erbjuds av AB GymGlam, organisationsnummer 556860-0943, via personligträningonline.se (nedan kallad “tjänsterna”). Omfattningen av de olika tjänsterna framgår av beskrivningen på sajten personligträningonline.se och genom att anmäla dig och betala fakturan så får du tillgång till din sida och kostsidan under din träningsperiod och efterföljande sex månader.

 2. Anmälan och nyttjande av PT-online-tjänsterna

  Du anmäler dig enligt instruktionerna på startsidan och betalar in fakturan i god tid i förväg. Din sida är personlig och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan. Om du misstänker att någon annan kan ha fått tag på ditt användarnamn och lösenord så är det viktigt att höra av dig till caroline@carolinenilsson.com så snart som möjligt.

 3. Åldersgräns

  Du måste vara över 18 år för att träna PT-online, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar så kan du anmäla dig om du fyllt 16 år.

 4. Ansvar

  AB GymGlam kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. Däremot kan du hållas ansvarig för förlust eller skada som eventuellt åsamkas AB GymGlam om någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter.

 5. Medicinskt ansvar och friskrivning

  AB GymGlam eller Caroline Nilsson har inga läkarkunskaper, därför ges inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på huruvida eller när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom.

  Läkares, naprapaters, kiropraktorers, sjukgymnasters eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand.

  AB GymGlam ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. AB GymGlam gör tränings- och kostupplägg för att du ska nå eller komma närmare dina formmål.

  Du ansvarar själv för att lära dig och säkerställa tekniken på övningarna. Övningarna beskrivs på personligträningonline.se, mammaiform.se eller gymglam.se, men om du är minsta osäker på övningsutförandet så ansvar du själv för att lära dig övningarna genom att förslagsvis träffa en kunnig personlig tränare i verkligheten.

  AB GymGlam ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande eller oförmågan att använda tjänsterna från AB GymGlam. Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

 6. Hälsotillstånd

  PT-online är inte för dig med skador, inte heller för dig som har ätstörningar eller sjukdomar som anorexi, bulimi eller ortorexi. Om du är gravid så ansvarar du själv för att upplysa AB GymGlam om detta, det är viktigt att gravidanpassa träningen i god tid.

  Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar en läkare, naprapat, kiropraktor, sjukgymnast, dietist eller annan specialist så ansvarar du själv för att diskutera ditt kost- och träningsupplägg som du får via personligträningonline.se innan du börjar använda träningsprogrammen.

 7. Garanti och resultat

  Kosten och träningen som rekommenderas via AB GymGlam är metoder som är vetenskapligt förankrade i forskning. AB GymGlam lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar, även om Caroline lovar att göra sitt allra bästa för att det ska bli resultat.

  För att du ska nå dina mål så är det viktigt att genomföra planen fullt ut – gör du det så blir det sannolikt resultat. Bara du kan se till att träningen blir av och bara du kan styra över vad och hur du äter.

  Observera att det inte räcker med att boka några veckor för att få resultat. Du behöver lägga både tid och engagemang för att lyckas. Du behöver genomföra de inplanerade träningspassen samt avsätta tid för att kostplanera, handla mat i förväg, förbereda dina måltider och följa kostplanen.

 8. Avtalsperiod, träningsrapport och kostdagbok

  Boka inte längre träningsperiod än du tror att du kan genomföra. Du väljer själv en träningsperiod och betalar i förskott. Sedan ansvarar du själv för att utnyttja perioden. Det är viktigt att du skriver på din sida regelbundet och lämnar träningsrapport minst en gång i veckan.

  Om du vill ha feedback på din kost så ska du rapportera kosten dagligen under en överenskommen period – alltså inte skicka hela veckans kostintag i en rapport utan skriva kostdagbok dagligen på din sida, antingen på kvällen eller dagen efter.

  Tiden i din träningsperiod rullar på från det överenskomna startdatumet (framgår av fakturan), oavsett om du utnyttjar träningsprogram, kostupplägg, coaching online eller inte. Inga pengar återbetalas.

 9. Paus i avtalsperioden

  Du kan pausa träningsperioden i max 7 dagar om du exempelvis blir förkyld och det gör du i förhand, så snart du känner dig krasslig. För längre paus krävs läkarintyg som du mejlar in på eget initiativ. För att du ska kunna pausa perioden så ska du höra av dig i förväg, inte i efterhand alltså.

  Om paus i max 7 dagar så förlängs avtalsperioden med antalet pausade dagar i direkt anslutning till avtalsperioden.

  Om längre paus i samband med läkarintyg blir aktuell så är det inte säkert att perioden kan förlängas i direkt anslutning till avtalsperioden, särskild överenskommelse om när förlängning kan ske görs mellan parterna, beroende på när det finns lediga platser exempelvis. Inga pengar återbetalas.

 10. Ångerrätt

  Du har rätt att att ångra dig inom 14 dagar från att du anmälde dig via mejl. Rätten att ångra din anmälan eller köp gäller enbart om inte tjänsten börjat användas eller Caroline har gjort dina program.

  Meddelande om utövande av ångerrätten ska skickas via mejl till caroline@carolinenilsson.com så snart som möjligt. Eventuell inbetalning betalas tillbaka inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej, det är viktigt att du meddelar att du ångrat dig via mejl.

 11. Användning av tjänsterna

  Tjänsterna får endast användas för privat bruk. Du får inte använda din sida eller tjänsterna som erbjuds via personligträningonline.se och AB GymGlam på ett sätt som innebär att AB GymGlam eller annan drabbas av skada eller olägenhet. Du får inte bryta mot svensk lagstiftning och genom att anmäla dig förbinder du dig till att följa reglerna.

  Du ansvarar för att inte mejl från AB GymGlam inte hamnar i din skräpmejl, om du inte hör av AB GymGlam inom förväntad tid, hör av dig omedelbart.

 12. Immateriella rättigheter

  Allt material på personligträningonline.se omfattas av Upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till personligträningonline.se och AB GymGlam innehas av AB GymGlam. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av personligträningonline.se eller AB GymGlam.

 13. Avtalsbrott

  AB GymGlam har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott – om du alltså bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller AB GymGlam har skäl att anta att så är fallet. Till exempel låter andra få tillgång till informationen på din sida eller sprider kostupplägg, träningsprogram eller träningsupplägg vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller liknande.

  Det är helt okej att ta med en eller flera kompisar när du tränar programmen men alltså inte sprida dem vidare via utskrifter, mejl, sociala medier eller liknande.

  Det är också helt okej att blogga om att du tränar med PT-online men alltså inte lägga ut exakta träningsprogram eller kostmenyer eller mejl. Du kan alltså skriva ”idag har jag tränat benträning med min PT-online Caroline och det känns i ben och bak så här i efterhand” eller liknande.

 14. Ändringar

  AB GymGlam äger rätt att när som helst ändra innehållet på sajten utan att meddela eller inhämta godkännande.

 15. Personuppgifter

  Du ansvarar för att lämna sanna uppgifter om dig själv, din ålder exempelvis. Genom att anmäla dig så förbinder du dig samtidigt till att lämna korrekta uppgifter.

  Om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela AB GymGlam om detta så att du inte missar viktig information.

  Genom att anmäla dig så samtycker du till att AB GymGlam kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från AB GymGlam eller samarbetspartner.

  Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

 16. Integritet

  Den enda som vet ditt fullständiga namn är Caroline och allt du skriver och berättar för Caroline stannar hos henne.

 17. Lagval och tvist

  Eventuell tvist hänförlig till villkoren, användningen av tjänsterna skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.

Okej, jag förstår. Tillbaka till PT-online för att läsa mer om de olika tjänsterna, se startdatum och boka >>

© Caroline Nilsson (Kopiera inte mina texter!)